Øvre GI:

Gastroøsofageal reflukssygdom: Diagnostik og behandling - DSGH guideline (2018)

Eosinofil øsofagitis- DSGH guideline (2015)

LA klassifikationen af øsofagitis

Prag klassifikationen af Barretts øsofagus

Helicobacter Pylori - DSGH guideline (2015)

DECVs nationale kliniske retningslinjer for karcinom i ventrikel, gastroesophageale overgang og esophagus samt Barretts esophagus (2014)

Coeliaki - DSGH guideline (2014)

Nedre GI:

Paris klassifikationen af polypper (incl a.m. Meisner)

NICE klassifikation af polypper

Kontrolprogram efter kolorektal adenomfjernelse (2014)

Anbefalinger vedrørende screening for tyk- & endetarmskræft (2012)

Retningslinier for diagnostik og behandling af kolorektal cancer (4. udgave 2009)

DCCGs samlede retningslinjer 

National retningslinje for analinkontinens hos voksne

Referenceprogram for kroniske inflammatoriske tarmsygdomme (2007)

Kronisk obstipation hos voksne - DSGH guideline (2015)

Mikroskopisk colitis - DSGH guideline (2017)

Diverse:

Jernmangelanæmi - DSGH guideline (2014)

Antikoagulation og endoskopi (2009)

Forskningsprojekter

IBD Pronose Studiet - deltagerinformation

IBD Pronose Studiet - Projektbeskrivelse