AKKREDITERING

Her på siden ses forslag til akkrediteringsstandarder som DSAK medlemmerne i grupper udarbejdede og præsenterede til DSAK årsmødet i september 2015.


 

01. Ledelse, kvalitet og drift 01.01G – Organisation af kvalitetsarbejdet

01 Ledelse, kvalitet og drift 01.02G – Ledelse og ansvarsfordeling

01 Ledelse, kvalitet og drift 01.03G – Optimal udnyttelse af ressourcer

01. Ledelse, kvalitet og drift 01.04G – Klinikkens Udviling

01. Ledelse, kvalitet og drift 01.05G – Kvalitetsovervågning

01. Ledelse, kavlitet og drift Kopi af 01.06 Mdprocedure – Månedsskema

01. Ledelse, kvalitet og drift. Kopi af 01.07 overvåg – Overvågningsplan

02. Anvendelse af retningsgivende dokumenter vedr. diagnostik og behandling

03. Patientsikkerhed

04. Utilsigtet hændelse

05. Sedation PV

06: Patientjournalen (Esben)

06. Patentjournal (Henrik M.)

07. Retningslinje LR patientidentifikation FAPS

08. 07,1 Parakliniske undersøgelser ER

09 Anafylaksi

09. Blødning

09. Der meldes hjertestop

09. Hjertestop

10. Visitation og henvisninger

11. Hygiejne

12. Apparatur til diagnostisk og behandling

13. Personoplysninger og diskretion. Version 2

Hjælp til Personoplysninger og diskretion Version 2

14. Håndtering af utensilier og lægemdiler

14. IV og PO medicin 14.1

15. Ansættelsesintroduktion og kompetenceudvikling

16. Patienters oplevelse af kvalitet

 


Jens Carstensen
Forhåndværende formand DSAK