Formandens beretning 2020

Bestyrelsen og formandens beretning kan læses her eller under "om selskabet" -> "referater"